Info/Zakup licencji:796 326 306

ZARYBIANIE 2024- komunikat nr 1

18 marca, 2024

Jedną z pierwszych decyzji Nowego Zarządu SSWiW w Pilicy było zakupienie karpia kroczka w celu zarybienia obu podchowalników.
W sobotę 16 marca obydwa zbiorniki zarybiono karpiem kroczkiem, którego średnia waga wynosiła około 400 gramów. Ryby zostały wpuszczone na podchowalniki w ilości :
350kg na podchowalnik dolny (896szt)
550kg na podchowalnik górny (1408szt)

Zarząd SSWiW w Pilicy