Info/Zakup licencji:796 326 306

Regulamin połowu ryb SSWiW Pilica

 1. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie z brzegu na wyznaczonych odcinkach zbiorników górnego oraz dolnego.
 2. Wędkowanie Członków SSWiW w Pilicy warunkowane jest uregulowaniem wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia obowiązujących w danym sezonie.
 3. Wędkowanie gościnne warunkowane jest  posiadaniem przez wędkarza białej karty wędkarskiej wydawanej przez Starostwo Powiatowe i wykupieniem licencji.
 4. Dla wędkarzy przyjezdnych wędkowanie odbywa się wyłącznie w soboty, niedziele oraz święta wolne od pracy, na wyznaczonym zbiorniku i kończy nie później jak godzinę po zachodzie słońca.
 5. Wykupiona przez wędkarzy przyjezdnych licencja traci ważność po upuszczeniu łowiska ze sprzętem lub złowionymi rybami.
 6. Dopuszcza się połów na dwie wędki i na 1 haczyk na wędce.  Obowiązuje zakaz stosowania kotwiczki  do połowu ryby białej.
 7. Do połowu ryb metodą spinningową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
 8. Dozwolone przynęty to: przynęta roślinna, martwa lub żywa rybka (min. 15 cm. długości), czerwony robak, rosówka, biały robak. Zakazuje się połowu na części ryb np. łebki, filety.
 9. Okresy ochronne ryb są zgodne z regulaminem PZW.
  Wyjątek stanowi okres ochronny dla  szczupaka, który na akwenach SSWiW w Pilicy  wydłuża się  do 31 maja.
 10. Dzienny limit połowu ryb oraz ich wymiar ochronny na zbiornikach SSWiW w Pilicy:

  Grupa A

  Jesiotr  minimum 100 cml sztuka
  lub:
  Amur            –    od 50 cm ,
  Karp∗           –    od 35 do 55 cm,
  Szczupak    –    od 50 cm,
  Węgorz       –    od 50 cm,
  Sandacz      –   od 50 cm,
  Pstrąg          –   od 35 cm, 
  Sum              –      (—) 
  łącznie 2 sztuki
  UWAGA!
  ∗ na zbiornikach wodnych SSWiW w Pilicy obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35cm i powyżej 55cm

  Grupa B

  Jaź                –  od 25 cm,
  Miętus        –  od 35 cm,
  Boleń          –  od 40 cm
  łącznie 2 sztuki.

  Płoć             –  
  (—-),
  Karaś          – 
  od 15 cm,
  Leszcz         –   od 25 cm 
  łącznie 2 kg.

 11. Wszystkie ryby z Grupy A, bezpośrednio po złowieniu, należy wpisać do „Rejestru Połowu Ryb” rzetelnie wypełniając  wszystkie pola rejestru. Zatrzymanie złowionej ryby z Grupy A i nie wpisanie jej do „Rejestru Połowu Ryb” stanowi naruszenie Regulaminu.
 12. Zrealizowanie  dziennego limitu złowionych ryb wymienionych w pkt.8  Grupa A, kończy wędkowanie.
  Należy przez to rozumieć że doławianie limitu ryb z Grupy B jest możliwe wyłącznie do momentu wypełnienia limitu ryb Grupy A. Należy wówczas przerwać wędkowanie nawet jeśli limit ryb złowionych z Grupy B jest jeszcze niepełny. W przypadku złowienia wymiarowego jesiotra wędkarz zobowiązany jest do uwolnienia złowionej wcześniej ryby z Grupy A i zakończenia wędkowania.
 13. Obowiązuje zakaz podmieniania złowionych ryb
 14. Złowione ryby należy przetrzymywać w siatce z obręczami i wpisać do rejestru połowów natychmiast po złowieniu.
 15. Zabrania się zabijania i patroszenia ryb na terenie łowiska.
 16. Ryby przeznaczone na przynętę, zarówno żywe jak i martwe muszą pochodzić wyłącznie z tego zbiornika,
  w którym planujemy wędkowanie to znaczy, że nie mogą być przywożone z innego zbiornika wodnego.
 17. Wędkujący ma obowiązek posiadać na wyposażeniu przyrząd do wyjmowania haczyków.
 18. Stanowisko wędkarskie należy utrzymywać w należytym porządku, a także pozostawić je w czystości po zakończeniu wędkowania.
 19. Do kontroli przestrzegania regulaminu połowu ryb uprawnieni  są wszyscy członkowie SSWiW w Pilicy.
  W trakcie kontroli wędkarz ma  obowiązek  okazania kontrolującemu dokumentów zezwalających na połów pokazać złowione ryby,
  a także stosowane przynęty.
 20. Wędkujący do momentu zakończenia wędkowania przechowuje złowione ryby w obrębie wybranego przez siebie stanowiska wędkarskiego i we własnej siatce wędkarskiej.  Zakazuje się przekazywania złowionych ryb  innym osobom na łowisku.
 21. Złamanie zasad niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa do  wędkowania bez zwrotu składki.