Info/Zakup licencji:796 326 306

Zostań członkiem SSWiW w Pilicy

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy wystarczy spełnić kilka prostych ale niestety bezwzględnie wymaganych warunków.

Oprócz obowiązku czerpania przyjemności ze spędzania wolnego czasu z wędką nad wodą w otoczeniu przepięknej przyrody należy:

  1. być na stale zameldowanym mieszkańcem gminy Pilica,
  2. posiadać ważną Białą Kartę Wędkarską wydaną przez Starostwo Powiatowe,
  3. złożyć w siedzibie Zarządu stosowną pisemną deklarację i uzyskać akceptację Zarządu Stowarzyszenia,
  4. zdać egzamin ze znajomości statutu Stowarzyszenia oraz obowiązujących regulaminów w wyznaczonym terminie,
  5. wnieść opłatę wpisową oraz członkowską składkę roczną w obowiązującej wysokości .

Nasze akweny są pięknie uporządkowane,  jest w nich oczekiwana przez wędkujących , różnogatunkowa zdrowa, smaczna i na bieżąco uzupełniana ryba . Wynika to z solidarnej, społecznej pracy wszystkich członków Stowarzyszenia. Wszyscy nowo wstępujący do Stowarzyszenia Koledzy biorą więc na siebie obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia, solidnego wykonywania wyznaczonych planowych dyżurów oraz wykonania wyznaczonych limitów prac społecznych.

Pobierz Deklarację  Członkowską  SSWiW w Pilicy