Info/Zakup licencji:796 326 306

Ważne decyzje organizacyjne

13 listopada, 2023

 

POWIADOMIENIE

W zgodzie z uprawnieniami wynikającymi z postanowień Statutu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy Zarząd Stowarzyszenia  podjął następujące decyzje:

  1. W związku z nagłą śmiercią Członka Komisji Rewizyjnej SSWiW w Pilicy  Kolegi Grzegorza Kosowskiego , do końca bieżącej kadencji uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej o Kolegę Dominika Świerczka. 
  2. W związku z rezygnacją jednego z członków Sądu Koleżeńskiego SSWiW w Pilicy, do  upływu kadencji na wakujące miejsce powołuje się Kolegę Jarosława Rybczyńskiego

Zarząd SSWiW w Pilicy