Info/Zakup licencji:796 326 306

Wędkowanie gościnne dla osób spoza SSWiW

Wszystkich wędkarzy nie będących aktywnymi członkami Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy zapraszamy do korzystania z możliwości gościnnego wędkowania na naszych wodach na niżej wymienionych zasadach:

 1. Sezon na wędkowanie gościnne rozpoczyna się z początkiem kwietnia i kończy w ostatni weekend września.
 2. Wędkowanie gościnne możliwe jest wyłącznie po wykupieniu jednorazowego zezwolenia na wędkowanie (licencji).
 3. Licencję w cenie ustalonej na dany sezon przez Zarząd SSWiW w Pilicy wędkujący gościnnie nabywa wyłącznie w dniu wędkowania w biurze Rybaczówki.
 4. Zakup licencji w kwietniu , maju i wrześniu w godzinach od 6.00 do 10.00. w  pozostałych miesiącach sezonu to jest w czerwcu, lipcu i sierpniu od 5.00 do 11.00 .
 5. Warunkiem zakupu licencji jest posiadanie i przedstawienie osobie sprzedającej białej karty wędkarskiej wydanej przez Starostwo właściwe dla miejsca zamieszkania.
 6. Sprzedający odmawia sprzedaży licencji osobie, która kiedykolwiek w przeszłości złamała Regulamin Połowu Ryb na SSWiW w Pilicy co zostało odnotowane w raporcie kontrolującego.
 7. Wędkowanie gościnne odbywa się wyłącznie w soboty, niedziele oraz  święta wolne od pracy.
 8. Wędkowanie jest możliwe tylko na brzegach wyznaczonych, to jest na  zbiorniku dolnym od strony mleczarni (grobla) oraz brzeg od strony wyspy do rybaczówki. Na zbiorniku górnym na grobli od znaku „Tarlisko” wzdłuż do szlabanu (miejsce to będzie oznaczone) od strony szutrowej drogi.
 9. Wędkowanie odbywa się na  zbiorniku wskazanym przez sprzedającego licencję.
 10. Wyniki połowów, zgodnie z regulaminem wędkowania, wędkujący gościnnie odnotowuje na odwrocie zakupionej licencji.
 11. Wędkowanie gościnne rozpoczyna się w dniu wykupu licencji i kończy nie później jak na 1 godzinę po zachodzie słońca w tym dniu.
 12. Wędkowanie gościnne odbywa się wyłącznie na zasadach przewidzianych w Regulaminie Połowu Ryb w SSWiW w Pilicy, a złamanie tego regulaminu skutkuje utratą możliwości wędkowanie na zbiornikach SSWiW w Pilicy w przyszłości.

 

Dodatkowe informacje o możliwości i warunkach  zakupu licencji można uzyskać pod nr. tel. 785 530 221