Info/Zakup licencji:785 530 221

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Jerzy KOŃCZYK

I Vice Prezes –Stanisław MUSIALSKI
II Vice Prezes – Dariusz KOWALCZYK
Sekretarz-Daniel PACIEJ
Skarbnik –  Artur RYBIŃSKI
Gospodarz –Adam SKOWRONEK
Członek Zarządu-Wojciech WITKOWSKI