Info/Zakup licencji:796 326 306

Walne zebranie członków SSWiW

18 marca, 2024

Zgodnie ze statutem 3 marca 2o24 odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. W tym roku zabranie nasze miało  charakter zarówno sprawozdawczy jak i wyborczy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami ustępujących władz Stowarzyszenia i jednogłośnym udzieleniu im absolutorium wybraliśmy  nowy Zarząd Stowarzyszenia, nową  Komisję Rewizyjną  oraz Sąd Koleżeński . Ze składem nowego Zarządu możesz się zapoznać w zakładce „Informacje/Władze Stowarzyszenia”.

W trakcie żywej dyskusji podjęliśmy szereg decyzji, które wiązać będą działalność naszego Stowarzyszenia w roku bieżącym.  Najważniejsze sprawy które przegłosowaliśmy to:

  1. Zatwierdziliśmy zmiany w statucie stowarzyszenia zaproponowane przez powołany w roku ubiegłym zespół i zobowiązaliśmy Zarząd do zgłoszenia statutu w nowym brzmieniu do KRS w terminie do końca maja b.r.

  2. Podjęliśmy decyzję o podwyższeniu składki członkowskiej z 50 zł do 100zł.

  3. Podjęliśmy decyzję o podwyższeniu opłaty dla wędkujących gościnnie z 70 zł na 80 zł.

  4. Postanowiliśmy, że będziemy prowadzić hodowlę karpia na 2 zbiornikach.

  5. Zobowiązaliśmy się, że każdy z nas odpracuje społecznie 15 godzin czynu przy czym możliwe będzie zapłacenia za 5 godzin tego zobowiązania.

  6. Uzgodniliśmy, że jeśli będzie to możliwe to zarybimy nasze zbiorniki sandaczem .

W imieniu nowych władz zapraszamy wszystkich Członków do aktywnego uczestniczenia w życiu naszego Stowarzyszenia tym bardziej , że jest to rok  jubileuszu 40-to lecia jego istnienia.

Zarząd SSWiW w Pilicy