Info/Zakup licencji:796 326 306

Odłowy 2022

18 września, 2022

Zarząd Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia że w dniach 01.10.2022 r (sobota) oraz 08.10.2022 r (sobota) o godzinie 8:00 odbędą się odłowy karpia z podchowalników.

Obecność wszystkich członków stowarzyszenia jest obowiązkowa.

Koledzy którzy nie będą mogli wziąć udziału w odłowach w wymienionych terminach będą mogli w zastępstwie uczestniczyć w pracach przygotowawczych poprzedzających odłowy. Zakres i terminy tych prac przygotowawczych należy uzgodnić poprzez indywidualny kontakt z członkami Zarządu.                                         

Zarząd