Ważne Ogłoszenie

19 września, 2021

Zarząd Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia że w dniach 09.10.2021 r oraz 16.10.2021 r o godzinie 8:00 odbędą się odłowy karpia z podchowalników.

Obecność wszystkich członków stowarzyszenia jest obowiązkowa.

Koledzy którzy nie będą mogli wziąć udziału w odłowach w wymienionych terminach będą mogli w zastępstwie uczestniczyć w pracach przygotowawczych poprzedzających odłowy. Zakres i terminy tych prac przygotowawczych należy uzgodnić poprzez indywidualny kontakt z członkami Zarządu.                                         

Zarząd