WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SSWiW w PILICY

21 stycznia, 2023

Zarząd Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy
zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na

Walne Zebranie 2023

które odbędzie się  w niedzielę 5 marca 2023
o godzinie 10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy