Info/Zakup licencji:796 326 306

Zawiadomienie Nr 2/2021

21 lutego, 2021

Zarząd SSWiW w Pilicy zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia,  że w związku  nagromadzeniem się dużej ilości  prac, które po zimie  powinny być wykonane przy zbiornikach,  już od poniedziałku 22 lutego 2021 można będzie odpracowywać swoje limity prac społecznych przypadające na sezon 2021. Przydział prac do wykonania należy uzgodnić z Prezesem Zarządu lub Gospodarzem.

Zarząd SSWiW w Pilicy