Info/Zakup licencji:796 326 306

WIOSENNE ZARYBIANIE

12 kwietnia, 2022

W ślad za ustaleniami Walnego Zebrania członków SWWiW w Pilicy, w dniu wczorajszym
to jest 11 kwietnia 2022, nasze zbiorniki zostały zasilone 720 kg karpia kroczka.

Po 60 kg karpia ( po około 250 sztuk) wpuszczono do zbiorników dużych a pozostałe  600 kg umieszczono w obu odchowalnikach.

Odchowalnik przy drodze zasilono 350 kg karpia to jest około 1500 kroczków , natomiast  do odchowalnika przy mleczarni wpuszczono około 1000 (250 kg) małych karpi.