Info/Zakup licencji:796 326 306

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW SSWiW w PILICY

12 marca, 2023

Coroczne  Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia  odbyliśmy w tym roku dnia 5 marca w siedzibie Miasta i Gminy Pilica. Gościem honorowym Walnego Zebrania był  Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy mgr inż. Artur Janosik honorowy Członek naszego Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu wzięło udział 68 członków co pozwoliło na podejmowanie prawomocnych uchwał. Zebrani wysłuchali sprawozdań władz Stowarzyszenia i udzielili im absolutorium. W wyniku ożywionej dyskusji podjęto kilka istotnych dla członków Stowarzyszenia uchwał z których najważniejsze to:

  1. Ustalono, że wysokość składek i innych opłat wnoszonych przez Członków Stowarzyszenia w roku 2023 nie ulegnie zmianie w stosunku do roku ubiegłego, a zasady wędkowania  nie będą zmieniane.
  2. Zdecydowano również, że wysokość jednorazowych opłat za licencje gościnne również nie ulegnie zmianie w roku 2023.
  3. Ustalono, że dyżury Członków Stowarzyszenia w dniach w których sprzedawane będą licencje gościnne podobnie jak w roku ubiegłym odbywać się będą w składach jednoosobowych.
  4. Podjęto decyzję o dodatkowych wiosennych odłowach ze zbiorników hodowlanych oraz o podjęciu próby zakupu materiału hodowlanego jeszcze wiosną tego roku.