Info/Zakup licencji:796 326 306

Koniec sezonu

29 września, 2020

Zarząd Stowarzyszenia sportów wodnych i wędkarstwa w Pilicy informuje, że od 1 października 2020 nie będą sprzedawane licencje jednodniowe dla osób przyjezdnych.

Jednocześnie informujemy członków Stowarzyszenia, którzy nie odrobili czynu za rok 2020, że z dniem 1 paździenika 2020 obowiązuje ich zakaz połowu ryb na zbiornikach górnym i dolnym, do momentu wywiązania się z zaległego czynu