Info/Zakup licencji:796 326 306

Komunikat dla wędkujących gościnnie

9 maja, 2024

Zarząd stowarzyszenia ustalił dodatkową składkę za wędkowanie gościnne dla będącego pod opieką osoby dorosłej niepełnoletniego do lat 14, posiadającego białą kartę wędkarską.
Niepełnoletni będzie mógł łowić tylko na jedną wędkę i wyłącznie metodą spławikową z limitem połowu osoby uprawnionej. Sprzedaż licencji możliwa będzie wyłącznie w obecności osoby dorosłej (opiekuna) która za uprawnionego do połowu młodocianego ponosi pełną odpowiedzialność.

Zarząd Stowarzyszenia informuje równocześnie wędkujących gościnnie , że połów ryb drapieżnych będzie dla nich możliwy dopiero od czerwca 2024.

Zarząd SSWiW w Pilicy