Info/Zakup licencji:796 326 306

Informacja dla Członków SSWiW w Pilicy

6 kwietnia, 2021

Informujemy wszystkich Członków SSWiW w Pilicy, że ze względu na ograniczenia związane z panującą pandemią, coroczne wiosenne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia , podsumowujące miniony rok nie odbędzie się. Zarząd Stowarzyszenia w zgodzie ze Statutem przygotował sprawozdanie roczne, z którego wyciąg przedstawiamy poniżej.
Z pełną treścią Sprawozdania wszyscy członkowie Stowarzyszenia mogą się zapoznać w każdą niedzielę w Rybaczówce podczas spotkania Zarządu.

Pilica, XXXXXXX

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Sportów Wodnych
i Wędkarstwa w Pilicy za rok 2020
(wyciąg)

W roku sprawozdawczym stowarzyszenie zrzeszało 89 członków zwyczajnych (6 dołączyło) oraz 5 członków honorowych. W ubiegłym roku zmarło 2 naszych członków.
Sąd koleżeński zbierał się dwukrotnie celem zdyscyplinowania kolegów nieprzestrzegających regulaminu i statutu naszego stowarzyszenia. Sprawozdanie sądu koleżeńskiego przedstawi kolega Rafał Błażkiewicz.
W marcu 2020 roku odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, na którym został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia.
W związku z panującą pandemią na świecie odbyły się tylko jedne zawody wędkarskie. Jako stowarzyszenie udało nam się również pozyskać fundusze z Tarczy Antykryzysowej w wysokości XXXXXXX– zł kwota do wglądu w sprawozdaniu dostępnym dla wszystkich członków w Rybaczówce
Finanse stowarzyszenia przedstawiały się następująco:
1 Gotówka z lat poprzednich: XXXXXX– zł kwota do wglądu w sprawozdaniu dostępnym dla wszystkich członków w Rybaczówce
2 Przychody: XXXXXXX zł – kwota do wglądu w sprawozdaniu dostępnym dla wszystkich członków w Rybaczówce
3 Wydatki: XXXXXXXX złl – kwota do wglądu w sprawozdaniu dostępnym dla wszystkich członków w Rybaczówce

Szczegółowe sprawozdanie finansowe przedstawi przewodniczący komisji Rewizyjnej kolega Marek Fiutak.
Wynikające z umowy użyczenia prace konserwacyjno-porządkowe były wykonywane na bieżąco. W czasie oględzin stanu urządzeń spiętrzających stwierdziliśmy duże uszkodzenia murów oraz przecieki między deskami na upuście przy Biedronce. Zostało sporządzone pismo do władz gminy w tej sprawie (gmina przekazała sprawę do zarządu dróg wojewódzkich, na które do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi).
W 2020 roku zakupiliśmy:

  1. Kukurydza:   1000kg
  2. Jęczmień:     4000kg
  3. Łubin:            1000kg
  4. Wapno:          3500kg
  5. Sól:                    200kg

Na wiosnę zarybiliśmy nasze zbiorniki:
Podchowalniki

Karp kroczek: 520kg ,
podchowalnik górny 315kg,
podchowalink dolny 210kg )

Zbiorniki:1. Karp kroczek: 200kg (po 100kg na zbiornik)
2. Karp handlówka: 1000kg (zbiornik dolny)
3. Boleń: 50kg
4. Karaś złocisty: 50kg
5. Leszcz tarlak: 100kg
6. Pstrąg: 200kg
7. Sandacz: 50kg (18-20cm)
8. Szczupak: 100kg (zbiornik górny)
9. Amur: 100kg (zbiornik górny)

Na jesień z naszych podchowalników odłowiliśmy 1350kg karpia, który został wpuszczony na zbiornik górny.
W listopadzie został wprowadzony zakaz połowu drapieżnika na górnym zbiorniku z powodu zarybienia szczupakiem tarlakiem. Zakaz ten obowiązywał do momentu opłacenia składki członkowskiej na nowy sezon.
Korzystając z wieloletniego doświadczenia opartego na sukcesach i błędach, Zarząd proponuje następujący plan działania na sezon 2021:

  1. Pozostawić wysokość składek i ilość godzin czynów na rzecz koła w niezmienionej ilości, (zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu w lutym 2021r. 5 godzin czynu jest obowiązkowe do odrobienia (w związku z przeprowadzonymi kontrolami z Urzędu Gminy, zostaliśmy zobowiązani do wykonania dodatkowych prac związanych z utrzymaniem zbiorników, pozostałe godziny bez zmian)
  2. Składkę dla niezrzeszonych pozostawić niezmienną
  3. Prowadzić hodowlę karpia na posiadanych podchowalnikach
  4. Wywiązywać się z prac wynikających z umowy użyczenia
  5. Organizować zawody wędkarskie, jeśli sytuacja związana z pandemią na to pozwoli.

Kończąc sprawozdanie pragnę podziękować wszystkim członkom, którzy przyczynili się do dobrego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia oraz proszę o większe zaangażowanie w prace społeczne w nowym sezonie.

Sprawozdanie podpisane przez Członków Zarządu