Info/Zakup licencji:796 326 306

DECYZJA ZARZĄDU SSWiW w Pilicy

31 lipca, 2022

Zarząd Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy przypomina wszystkim  Członkom Stowarzyszenia o statutowym obowiązku odpracowania czynu społecznego na rzecz Stowarzyszenia w zakresie  ustalonym na rok bieżący przez Walne Zebranie SSWiW .

Z uwagi na istotne zaległości w wypełnieniu tego obowiązku Zarząd Stowarzyszenie wprowadza od 1 sierpnia zakaz wędkowania dla Kolegów – Członków SSWiW, którzy czynu społecznego w roku 2022 jeszcze nie zrealizowali.

Zarząd SSWiW